Shaman
Shamansk bild med härlig natur och en sjö

Shamansk healing

Jag vägleder människor inom shamansk healing till mötet med sin egen kraft, i att släppa taget om gammalt och i att födas på nytt. Rytm, rörelse, drama och trans är mina verktyg och jag utgår från vår urgamla nordiska shamanska tradition som jag anpassar till människans liv idag.

Shamansk healing moder håller barnets hand som ger kraft och energi

Mitt grundval är det äkta mellanmänskliga mötet och en stark tro på varje människas inneboende förmåga till spontanitet och kreativitet. Det är i den rituella cirkeln, i mötet med andra vi växer, utvecklas och erövrar nya perspektiv på oss själva och livet.

Shamanens roll

Nornorna - ödesgudinnorna Urd, Verdandi och Skuld - formar våra liv. Mig förde de in i shamanens roll och ett liv jag inte hade kunnat föreställa mig som ung. Numera är fruktbarheten, livskraften, årstidernas cirkel och naturens krafter - den uråldriga nordiska vanatrons rötter - den grund jag står på.

Kraft och kunskap hämtar jag hos Vanerna. Vanagudinnan Freja är min vägledare och Loke ser till att jag inte stelnar i gamla former. Moder Jord bär mig och i gengäld hedrar jag henne, bl a genom årstidsceremonierna och genom att leva så ekologiskt jag förmår. Dessutom är jag initiativtagare till ett trossamfund och verkar där genom information och opinionsbildning. Min uppgift är att skapa en väv av cirklar som möts.

På denna hemsida hittar du artiklar och texter kring Shamanism och Ritualer eller andra artiklar skrivits om psykodramaterapi, shamanism, symboler och arkaiska föreställningar.

Hitta och läs fler artiklar längst upp på sidan i menyn.