Shaman
Shamansk bild med härlig natur och en sjö

Samisk shamanism: En levande tradition och spiritualitet

Shamanism hos samerna är en form av spiritualitet och tradition som har sina rötter i den nordiska kulturen, och som fortfarande praktiseras av många samiska folk idag.

En shaman hos samerna kallas för noaidi, och är en person som har förmågan att resa in i den andliga världen och kommunicera med andar och väsen för att få hjälp och rådgivning. En noaidi kan också föra en kontakt med de döda för att hjälpa människor att bearbeta sorg och andra problem.

Inom samisk shamanism finns det många olika karaktärer och väsen som spelar olika roller, till exempel alver, valkyrier, jättar och nornor. Dessa väsen är ofta associerade med olika element, såsom jord, luft, eld och vatten.

Ritualer och ceremonier är en viktig del av samisk shamanism, och de kan handla om allt från att be om vägledning och hjälp till att fira olika högtider och säsonger. En viktig ceremoni hos samerna är jojk, som är en form av sång där en shaman eller en annan person sjunger en speciell sång för att föra en kontakt med den andliga världen.

Trots att samisk shamanism har en lång tradition, är det fortfarande en levande och viktig del av många samiska folk och deras spiritualitet. Många människor vänder sig till den samiska shamanismen för att finna mening, för att få hjälp med att hantera olika problem och för att föra en kontakt med den andliga världen.