Hem Drömmar och drömtydning Visdom och kunskap Mytologi och berättelser Terapi och healing Andliga resor och upplevelser Ritualer och aktiviteter

 

Shamanism vacker bild med härlig natur och en sjö

Drömmar om ormar

Ormen som symbol förekommer över hela världen, ofta som symbol i olika kulturers kosmogoni (hur världen skapades).

Drömmar om ormar

Brukar du drömma om ormar? Vissa har drömmar om ormar som biter medan andra handlar bara om att de ser ormar. Minns du dina drömmar och vad du gjorde för tolkning?

Varför drömmer man om ormar?

I många kulturer är ormen en symbol för Gudinnan och för vishet. Precis som Moder Jord själv är ormen i de flesta kulturer både uppbyggande och nedbrytande, både återfödelse och död, både vishet och falskhet och speglar på så sätt vårt dualistiska synsätt.

Ofta står den för just livskraft, det nya livet, både som kvinnlig livgivare och som manlig fallisk alstringskraft. I grekisk mytologi är ormen bl a en symbol för Hygieia och Asklepios i deras aspekt som läkegudomligheter. Även i många andra kulturer symboliserar ormen läkekraft. Den är också en symbol för Hermes, gudarnas budbärare och helgad Athena som visdomen.

Däremot är ormen i både judendomen och kristendomen huvudsakligen förknippad med ondska och djävulen. Om man läser Gamla Testamentet får man klart för sig att judendomen som religion uppkom under en brytningstid. Modergudinnan med sin fruktbarhet och livskraft får ge vika för en manlig himmelsgud som den högste. Eftersom Gudinnorna och därmed kvinnan hade en stark ställning var det nödvändigt att omvandla hennes position för att kunna skapa ett patriarkalt samhälle.

Ormen var en av gudinnornas starkaste attribut. Ett sätt att se till att himmelsguden fick härska ensam var att ge ormen en negativ innebörd. Detta var givetvis en omvandlingsprocess som försiggick under mycket lång tid, men att den var effektfull ser vi tydligt idag.

I västerlandet har vi i allmänhet en negativ inställning till såväl ormen som till kvinnlig gudomlighet, medan andra kulturer, trots att kvinnans ställning i samhället inte är stark, fortfarande använder ormen som vishets- livskraft- och läkesymbol. I kristendomen finns visserligen ormen på Livets träd som en symbol för Kristus, frälsaren som bringar visdom och botar, men det är ingen symbolik dagens kristna kyrka använder sig av, utan ormen förknippas oftast med Satan ”den stora draken... den gamle ormen, han som kallas Djävul och Satan” (Uppenbarelseboken). Eller så sätter man ett kvinnohuvud på ormen som en symbol för frestelse och synd.

Ouroborus, ormen som biter sig själv i svansen symboliserar den ursprungliga enheten och den cykliska tiden - födelse, död och återfödelse.

Som latent energi har Ouroborus samma symbolik som Kundalini, ormen som ligger hopringlad i baschackrat. Den väcks genom andliga övningar, t ex kundalinimeditation och rätas ut i en kanal längs med ryggraden. Om den rätas ut når man upplysning.

Att drömma om ormar kan också handla om en underliggande sexlust. Det kan ha sin grund i din egen uppfattning av ormen i din dröm. Kan någon i din närhet vara ormen och återspegla dina dolda känslor?

Drömtydning

I shamanskt arbete används rituella föremål som symboliserar olika byggstenar i kosmos. Drömtydning är en intressant del i detta. Dessa rituella föremål är mer än symboler eftersom de är laddade med kraft och i ritualen blir det de symboliserar. Sejdstaven symboliserar världspelaren men när völvan reser på sejdstaven, till de andra världarna, är den världspelaren. Likaså är drömmar mer än symboliska bilder vi får av det omedvetna under sömnen. För shamanen färdas själen fritt under sömnen och det vi kallar drömmar är själens upplevelser i de andra världarna. Därför behandlas drömmar med största respekt och tolkas ofta ur kosmologiskt perspektiv.

Det är ganska givet att om man börjar arbeta med drömtydning (man analyserar sina drömmar) ökar man kunskapen om sig själv. Antingen man arbetar ensam, genom att skriva ner och reflektera kring drömmar för att försöka tolka vad drömmarna förmedlar, eller om deltar i någon form av drömgrupp erhåller man ökad självinsikt. Via drömmen meddelar sig vårt omedvetna med vårt medvetna jag. Drömmen kommer till oss i symboliska bilder som vårt medvetna jag väljer att ta emot eller inte. Att välja att ta emot, och arbeta med sina drömmar är att medvetandegöra delar av det omedvetna. Men faktum är att bara genom att börja studera symboler i sig ökar man kunskapen om sig själv och kunskapen om människan som varelse. Vår utveckling, vårt sätt att tänka och relatera till tillvaron speglas i hur vi relaterar till olika symboler.

Många symboler, mycket av vårt symbolspråk är urgammalt. Cirkeln och ellipsen som symbol för kvinnan och det kvinnliga och linjen som symbol för mannen och det manliga är bilder vi på olika sätt använt sedan urminnes tider och som återfinns i olika kulturer jorden runt.

Drömtydning Orm och Ägg

Vad innebär drömtydning med orm? Inom orficismen (grekisk mysticism) är ormen, som slingrar runt ett ägg en symbol för alltet som var från begynnelsen. I andra myter symboliserar ägget jorden och ormen som slingrar runt det symboliserar vattnets cirkelbana.

Ägget är också en mytisk-religiös symbol som finns i väldigt många kulturer och helt naturligt är förknippad med olika gudinnor och Moder Jord. Ägget är det odifferentierade kvinnliga urmörkret som föregår skapelsen och en symbol för nya möjligheter, ny skapelse.

Ägget, är en symbol för det kollektivt omedvetna (det omedvetna vi har gemensamt med andra och som länkar oss människor samman) och är arketyp just nu aktiverad, och på sikt kommer detta att medföra förändringar i vårt sätt att tänka och agera. Den kvinnliga principen är på väg tillbaka in i vårt medvetande.

Varför drömmer man om ormar? Tolka drömmar, symboler och vårt eget ägg

Betyder då detta att om jag drömmer om ägg som krossas eller huvudlösa ormar så är min kontakt med Gudinnan eller det omedvetna bruten? Det kan det kanske göra, men det kan likaväl betyda något helt annat. Jung själv menade att man ska lära sig allt man kan om symboler, men när man börjar arbeta med drömtydning i analys ska man glömma allt man har lärt sig för varje människa har sin individuella relation till symbolen.

Du kan aldrig tolka en annan människas dröm utifrån dig själv och din kunskap om symboler. Du kan aldrig, åt någon annan, tolka ett tarotkort utifrån dig själv och kortets innebörd. Gör du det är det dig själv du tolkar, dig själv du förklarar.

Att vägleda andra till ökad självinsikt, oberoende om du läser tarotkort för en vän eller om du är professionell drömterapeut, är att stödja den andre till att kunna öppna sitt eget ägg. Insikt och ökad självkännedom kan endast komma från den läsningen handlar om, eller den som drömt sin dröm. Detta är grunden i allt terapeutiskt arbete.

Vi har alla vårt ägg, det kollektiva som tillhör alla, och det individuella som till oss själva. Vi väljer, var och en, vad och hur vi vill se i vårt eget ägg.
Ursprunglig text Vanarot