Shaman
Shamansk bild med härlig natur och en sjö

Att leva drömmen - healingcirkel

Vi bär alla på livsdrömmar. Stigen dit kan vara vindlande med förrädiska sidospår. Dessa kan vara kulturella men de kan också vara förbundna med upplevelser vi har haft i livet.

Tillsammans skapar vi en helande cirkel där vi helar gamla sår, finner nya stigar eller omforma de gamla stigarna för att kunna vandra i skönhet och leva vår dröm.

Vi rör oss ute i naturen för att möta varelser som småfolk och andeväsen men också inomhus för att fördjupa cirkeln och stärka processen. Inled gärna helgen med svetthydderitual om vädret tillåter.

Vårt kraftdjur fylgia

Vi utforskar/förjupar relationen till de fyra elementen; jord, luft, eld och vatten samt hur vi och krafterna står i relation till vårt kraftdjur/fylgia för att skapa större medvetenhet om hur kraftena påverkar våra liv och hur vi kan ta hjälp av dem och fylgian för ökad livskraft.

Liten älgko kan vara någons fylgia

Skapa möte med trädfolk och etablera/fördjupa relationen till trädandarna, och arbeta rituellt med relationen till Allmodern och anmödrarna. Om du har möjlighet så använd en gammal kultplats.

Fira Hel, dödens och livets moder

Utforskar vad som behöver dö i oss för att vi ska kunna föda nytt liv åt oss själva och vår omgivning.

Med hjälp av sejd och andra resor kan du arbeta med innebörden av begreppet "för alla mina relationer", vad det innebär i ursprungskulturer och hur du kan omfamna det i den väsenskilda kultur vi lever i.

Psykodramatiker och medicinkvinna

Tips! Se också den rituella ledaren i Moder Jordsamfundet: www.moderjord.org