Shaman
Shamanism vacker bild med härlig natur och en sjö

Shamanism

Indianernas sätt att leva och relatera till naturen och kosmos kallas populärt för shamanism. Ordet kommer från tungusiskan och betyder “den som vet”.

Shamanism är uråldrig och går tillbaka ända till den paleolitiska tiden. Uttryckssätten har växlat men grunden, Moder Jord som levande gudomlig kraft, är gemensam för alla shamanska kulturer.

För religionsvetarna, med professor Hultkrantz i spetsen, definieras shamanism idag som ett cirkumpolärt fenomen, där shamanen helar med hjälp av trumresor. Socialantropologerna har en betydligt vidare definition och ser shamanism som världsomspännande och mer som en livshållning än som en religion.

Ur mitt betraktelsesätt är det ett andligt förhållningssätt till naturen och universum, och inte en religion, i den bemärkelse traditionell kristendom är en religion.

Shaman - Livskraft, healing och självläkning

“Shamanska bilder tillför livskraft i psykets självläkning. Dvs i motsats till traditionell klinisk psykologi och psykiatri är de mer angelägna om att förena och hela än att dissekera och förstå. De är besläktade med den psykoterapi, som istället för att tolka, försöker sätta igång en symbolisk process som har sitt eget oförutsägbara, helande mål.”
Andarnas återkomst av Janet O. Dallet

Drömmar - dans, mask och verklighet.

Moder Jordsamfundet inbjuder till Frejafest - Valborgsritual. Läs mer på deras hemsida www.moderjord.org.

Ljuset är på väg tillbaka och tre nya aktiviteter ligger ute

Disa - fröritual, Naturen vaknar - ljuset återvänder samt Drömmar och verklighet. Artiklarna är utbytta till Changing Woman - Omvandlingens Kvinna, Jord, luft eld och vatten - fyra krafter, fyra riktningar samt Völvans vägledning.

Kvinnors kraft, makt och herravälde

Ellen Johnson Sirleaf och Leymah Gbowee tilldelades fredspriset 2011. Vi lägger därför ut artikeln Makt, herravälde och kvinnors kraft som publicerades förra hösten. Där tar vi upp de liberianska kvinnornas kamp som den gestaltades i filmen Pray the Devil Back to Hell och uppmanar oss att ta lärdom av deras arbete.

Nordisk shamanism - att utforska ursprunget. Artiklarna är utbytta till Nödvändighetens gudinna, Reflektion i ljus och mörker samt litteraturtipset Det röda tältet.

Läs om Shamansk healing..